קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1230/f39_מכתב לקיבוצים.pdf