קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1354/f39_מחירי צריכת חשמל מתח נמוך.pdf