חסר רכיב

שימו לב הודעה ממקורות!

01/10/2017
חברים ורכזי ענפים
הפסקת מים למשך שעה ביום ה' 16.11.17 בין השעות 8.00-15.00
אנא רשמו לפניכם והכינו עצמכם.

חסר רכיב