קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1473/f39_חוברת סיורי תנך לפרסום.pdf