קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1500/f39_דפש 23.11.17-לחברים.pdf