קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1526/f39_דפש 7.12.17 -חנוכה.pdf