חסר רכיב

משולחנו של מנהל הקהילה

01/02/2018
פותחים את חגיגות המשק
יום הולדת הוא תמיד זמן לשמחה והתרגשות מחד ומאידך לחשבון נפש ולבדיקה של דרך. ביום ההולדת אנו נשאל מה היה ומה חלף בשנה האחרונה, מה עשינו ומה לא עשינו ועם המבט קדימה מה יש לנו עוד לעשות ומה אנחנו מתכננים לשנה הקרובה.
נברך איש את רעהו לשנת הולדת שמחה ומאושרת שנהיה טובים יותר ומאושרים יותר – שיהיה לנו טוב ושנעשה טוב האחד לשני – מזל טוב!

שיח על ערכי נחל עוז
אנו ממשיכים להיפגש ולדון על חזון נחל עוז – על תעודת הזהות שלנו – ה"אני מאמין הערכי", שכולנו נרצה לשאוף אליו ולהציג אותו פנימה והחוצה. דנים בערכים שנכתבו בחזון ומדייקים אותו כששואלים: מה חסר, או מה מעורפל ולא ברור. בעיקר שואלים כיצד נתרגם את הערכים הלכה למעשה – לחיי היום-יום שלנו. בקרוב נשלים את השלב הראשון של הבירור, נכין את הטיוטה והבסיס לדיון הציבורי ונצא לשיח ציבורי משותף.

ט"ו בשבט הגיע – חג לאילנות
ט"ו בשבט הוא תמיד זמן טוב להתחבר שוב לטבע ובעיקר לדבר אליו ועליו. עונת השנה אף מזמנת יציאה לטבע וליהנות מהירוק של אחרי הגשם, ובמחוזותינו – "דרום אדום" ויש שמרחיקים ל"לבן לבן" שבחרמון. זו גם הזדמנות שוב להזכיר לכולנו לשמור על הבית – על המרחב הציבורי היפה והנעים של כולנו.
הרבה מקורות יש לט"ו בשבט ובחרתי בטקסט של עמוס עוז היוצא נגד המושג "שמירה", נגד קידוש המסורת והישן ומבקש/דורש מכולנו לגעת בטבע ולהשתעשע בו, להכיר את התרבות המסורת והישן – לגעת ולשנות – להינגע ולהשתנות.
שתהיה לנו שנה של ישן וחדש – שנה של חגיגת העבר ותכניות לעתיד – שנה של התחדשות

אהבת הארץ: נגד שמירת הטבע / עמוס עוז

ועכשיו הגיע תורו של וידוי נורא.
אני מתנגד לשמירת הטבע. עצם האידיאל של "שמירה" אינו מקובל עליי כמעט בשום תחום מתחומי החיים.
לא באנו לעולם כדי לשמור או לשמר איזה דבר: מצוות, מעשי אבות, טבע או מורשת תרבות.
יש איזה עיוות בכל מסורת ובכל הלך נפש אשר במרכזו עומד מעשה של שימור".
אין אנו יורשיו של מוזיאון, ולא באנו לעולם כדי להסיר בסבלנות את האבק מעל מוצגים או כדי לצחצח את הזגוגיות ולהוליך להקות של מבקרים הולכים על בהונותיהם משכיית חמדה לשכיית חמדה.
אין אנו קיימים אך ורק כדי לשמר: מסורת אבות או פלאי טבע, זיכרונות ילדות או חפצי קודש, פן יהיו חיינו לחיי פולחן.
העולם אינו מוזיאון. גם הטבע אינו מוזיאון. גם התרבות אינה מוזיאון,
מותר לגעת! מותר להזיז, לקרב, להרחיק, לשנות ולהטביע את חותמנו אנו.
גע באבן, גע בחי, גע בזולת.
כיצד לגעת? אם הייתי צריך לסכם זאת על רגל אחת ובמילה אחת, הייתי אומר: באהבה.
איש ואישה באהבתם נוגעים זה בזה ואף משנים זה את זה דרך אהבתם. וכן הורה וילדו.
אחים ואחיות. אדם וחברו. אדם ותרבותו, מורשת אבותיו. אדם ובית מגוריו.
בתנאי שהנגיעה והשינוי יהיו הדדיים, "דו-סטריים":
בעוד אתה משנה את הנפשות הקרובות לך או את סביבתך או את נופיך,
היה מוכן להינגע ולהשתנות על-ידם.
בעוד אתה מעצב את העולם, הנח לעולם לעצב אותך.
ארץ ישראל אינה המוזיאון של אלוהים. שום מקום אינו המוזיאון של אלוהים.
שום זולת או חפץ, חי או דומם, אינו חפץ של פולחן.
מותר לגעת ומותר לשנות, כל עוד אתה עצמך מוכן להינגע ולהשתנות.

שבת שלום
אהרלה

חסר רכיב