קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1614/f39_דפש פורים 1.3.18.pdf