חסר רכיב

מכרז לתפקיד מנהל עסקי בנחל עוז

03/05/2018
מכרז
לתפקיד מנהל/ת עסקי/ת בנחל עוז


תחומי אחריות:
המנהל/ת העסקי/ת אחראי/ת על עסקי הקיבוץ וכפוף/ה ליו"ר הקיבוץ.
בין תפקידיו/יה, סמכויותיו/יה ותחומי אחריותו/ה של המנהל/ת העסקי/ת יהיו:
• ביצוע היעדים שנקבעו בהנהלה העסקית, הכנת תוכנית עסקית שנתית ותקציב שנתי כולל בקרת ביצוע חודשית ורבעונית וניהול שוטף של הפעילות כולה.
• ניהול שוטף של פעילות ההנהלה הכללית ויישום היחלטותיה.
• אחריות על כל ענפי המשק ותאגידיו, הפעלת הנהלות הענפים והתאגידים השונים.
• ייצוג העסקים כלפי חוץ ברמה האזורית והארצית.
• אחריות להכנת דו"חות רווח והפסד, והגשת המלצות בדבר שימוש במקורות להנהלה העסקית.
• סיוע וליווי למנהלי הענפים בהכנת התוכניות העסקיות והשתתפות בהנהלותיהם.
• בחינת דרכים לפיתוח עסקי הקיבוץ, נכסיו וההון האנושי שבקיבוץ.
• עבודה בשיתוף פעולה עם הנהלת הקהילה.

דרישות התפקיד:
1. ניסיון עשיר כמרכז משק בקיבוץ בדרום הארץ – יתרון.
2. השכלה אקדמית או מקבילה בתחומי כלכלה/מנהל עסקים - יתרון.
3. יכולת ניהול וקבלת החלטות.
4. ניסיון בעבודה מול גופים ורשויות וניסיון קיבוצי קודם.
5. יכולת הובלת תהליכים וקבלת החלטות.
6. יכולת הבעה גבוהה בכתב ובע"פ.
7. סובלנות ויחסי אנוש טובים.
8. אמינות ודיסקרטיות
9. יוזמה, יצירתיות.

היקף משרה: .40%
משך הקדנציה : 4 שנים.
מקור הסמכות: מכרז והצבעה בקלפי.
תהליך האיתור יבוצע ע"י צוות שמונה מטעם וועד ההנהלה

המעוניינים יעבירו קו"ח לברי מאירוביץ' מנהל מש"א למייל:
 beri@nahaloz.co.il עד לתאריך-15/05/2018

-יוזמנו לראיון רק מועמדים העונים לדרישות התפקיד-
חסר רכיב