קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1685/f39_דף לחברות ולחברים מאי 2018.pdf