קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1688/f39_דפש 50 שנה לנפילתם של זובא ופליישר- 17.5.18.pdf