קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1701/f39_הודעה לארגונים 05.2018.pdf