קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1724/f39_דף לתושב - היערכות לבחירות בשער הנגב 24.6.18.pdf