קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1757/f39_מספרי סיפורים אסון המוקש.pdf