קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1779/f39_ערב מיצוי זכויות-מכתב פרסום לחברים.pdf