קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1792/f39_חנוכת בית לסדנה.docx.pdf