קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1820/f39_דפש 28.9.18 חג המשק 65.pdf