קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1831/f39_הודעת משרד הפנים בחירות SNG.pdf