קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1834/f39_דפש אחרי החגים-11.10.18.pdf