קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1922/f39_דפש 27.12.18 סוף שנה.pdf