קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1980/f39_- דפש 8.3.19- יום האישה.pdf