קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2135/f39_קול קורא למועמדים-מזכל תקצ-לאישור ועדת הבחירות.pdf