קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2161/f39_דפש 23.8.19 - דניאל טרגרמן.pdf