קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2176/f39_דפש 6.9.19-תחילת שנת לימודים.pdf