קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2204/f39_ריכוז סדנאות לתושבים לתקופה הקרובה - מרכז חוסן.pdf