קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2217/f39_דפש 31.10.19 - חג המשק.pdf