קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2314/f39_דפש 27.12.19 -חנוכה.pdf