קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2355/f39_הסדר עם קיבוצים כללי - בנק לאומי.pdf