קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2374/f39_דפש פורים - 6.3.2020.pdf