קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2454/f39_דפש שבועות-26.5.20.pdf