קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2491/f39_לוז הפסקות חשמל.pdf