קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2547/f39_דפש תחילת לימודים - 3.9.20.pdf