קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2574/f39_דפש חג המשק 7.10.20.docx.pdf