קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2636/f39_דפש 10.12.20- חנוכה.pdf