קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2647/f39_נחל עוז תמונת מצב ינואר 2021.pdf