קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2648/f39_ועדת צמד.מצגת לשיתוף ציבור.pdf