קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2653/f39_עדכון לחברים צוות קורונה 5.1.pdf