קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2657/f39_עדכון לחברים צוות קורונה 10.1.pdf