קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2698/f39_דפש 18.2.21 - פורים.pdf