קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2741/f39_דפש 8.4.21 יום השואה ויום העצמאות.pdf