קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2797/f39_דפש 27.5.2021-שש אחרי המלמה.pdf