קיבוץ נחל עוז

יום ספורט בבריכה

מועד התחלה: יום שבת , 19/06/2021 , 10:00
מועד סיום: יום שבת , 19/06/2021 , 12:00
מקום האירוע: בריכה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f6=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f7=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f8=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f9=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f10=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f11=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f13=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f14=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f15=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f16=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f17=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f18=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f19=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f20=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f21=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f22=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f23=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f24=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f25=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f26=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f27=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f28=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f29=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f30=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f31=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f32=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f33=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f34=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f35=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f36=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f37=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f38=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f39=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f40=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f41=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f42=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f43=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f44=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f45=יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename