קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2870/f39_Corona 5.8.2021.pdf