קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2873/f39_דפש נחל עוז 5.8.21.pdf