קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2894/f39_דפש ראש השנה 9.9.21.pdf