קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/3004/f39_דפש 30.12.21- סוף שנה אזרחית.pdf