הזדמנות אחרונה להרשמה - קורס דירקטורים 10/22

06/10/2022

נותרו מס' מקומות בודדים לקורס דירקטורים
זוהי הזדמנות אחרונה להרשמה, כל הקודם זוכה!
מתחילים ב- 31.10.22.

לחצו על המסמך המצורף לפרטים!
אתר נחל עוז