קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2388/f39_הוראות משרד הבריאות.pdf