קבצים

http://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/2431/f39_‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏עדכון לחברים שגרת קורונה 27.4.pdf