קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Enahaloz%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F3141%2Ff39_דפש 28%2E4%2E2022 - יום השואה יום הזיכרון ויום העצמאות%2Epdf